Borren Motion

Regler i Borren Motion


Borren Motion er kun for medlemmer og alle, der skal ind i motionscenteret skal registrere sig med sin brik ved indgangen til centeret, også når døren er åben. Børn ingen adgang (undtagen børn i lift).

* Omklædning foregår i omklædningsrummet, tasker og overtøj skal opbevares i skabene i mellemgangen. (det er brugerens eget ansvar at medbringe lås til opbevaringsskabet og den skal fjernes efter brug. Udendørs sko placeres udenfor motionsrummet under skabene i mellemgangen.

* I centeret anvendes indendørs træningssko og træningstøj ved træning.

* Under træning skal mobiltelefoner være på lydløs, og samtaler skal foregå uden for tæningslokalet.

* Musik må kun afspilles fra lokalets musikanlæg/playlister.

* Træningsudstyret aftørres efter brug.

* Vægte og vægtstænger må kun benyttes i område med gummimåtter, og må først slippes når de har kontakt med måtten. Udstyret lægges på plads efter brug.

* Henvisninger fra instruktører og bestyrelse skal altid følges.

* Alle former for doping er forbudt og medfører bortvisning. Anti Doping Danmark foretager uventede kontrolbesøg i forningen.

* Lokalerne må benyttes imellem kl. 05 - 23, ved brug af nøglebrik.

* Ingen form for spisning er tilladt i lokalet.

* Vis hensyn til øvrige medlemmer. Støjende, provokerende eller stødene adfærd over for andre tolereres ikke.

* Der er videoovervågning i træningslokalerne.

* Nøglebrikken er personlig (giver kun adgang til en person af gangen)

* Mistes nøglen, lukkes den og der betales for ny nøgle, kr. 150,00

* Kun adgang for medlemmer i Borren Motion.

Brud på ovenstående regler kan medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse.

Dato: 20-09-2018 udg. 2
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Borren Motion | Nyvej 17 | 4573 Højby | Henvendelse til bestyrelsen sker via "KONTAKT" |