Borren Motion

Covid 19 regler


24. Januar 2022:Medlemsregler – COVID-19 – gældende fra 24. januar 2022

Corona pas kræves af ALLE medlemmer fra + 15 år:
 
 
 • Fuldført vaccination.
 • PCR test max. 72 timer gammel.
 • Kviktest max 48 timer gammel.
 • Tidligere smittet med corona – dog min. 14 dage og max. 6 mdr.
 • Fritaget for test og coronapas skal dokumenteres.
 •  
 • Der foretages dagligt stikprøvekontrol af corona pas + ID.
 
Forevisning af IKKE gyldigt coronapas:
 • 1. gang – lokalet forlades øjeblikkeligt.
 • 2. gang – bortvisning indtil corona pas kravet ophører (nøglebrik lukkes)
 • Myndigheder opkræver bøde af medlem (bødestørrelse kendes ikke)
 
 • Mundbind skal benyttes, når du færdes i hallen/ Borren Motion – dog ikke under træning.
 • Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer eller er nærkontakt.
 • Får du besked, om du er nærkontakt – Kontakt - borrenmotion (borren-motion.dk)
 • Er du i risiko gruppe ang. COVID-19, bør du overveje, om du vil træne. 
 • Host og nys i dit ærme eller albue – ikke i dine hænder.  
 • Undgå fysisk kontakt. 
 • Sko til indendørs brug.
 • Af sprit /vask hænder, inden du går ind.
 • Hold afstand til andre i lokalet - vis hensyn
 • Desinficere udstyr før og efter brug – gælder alt du er i berøring med.
 • (brug sprayflasken ved hygiejnestation – spray på papir og aftør)
 
Overtrædelse af ovenstående regler, medfører bortvisning til restriktioner ophæves.
*
Redigeret 24. januar 2022.  10- udgave EN
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Borren Motion | Nyvej 17 | 4573 Højby | Henvendelse til bestyrelsen sker via "KONTAKT" |